Rejonowy Konkurs Matematyczny
EUKLIDES
W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów.
~ Euklides ~

Regulamin

 1. W Rejonowym Konkursie Matematycznym "Euklides" biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 2. Szkołę reprezentuje jedna drużyna 2-osobowa (w razie potrzeby można we własnym zakresie przeprowadzić wcześniej eliminacje szkolne). W przypadku dużej ilości szkół decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie zabawowej (patrz: Szalone liczby lub Mały Pitagoras).
 4. Za opracowanie zadań konkursowych odpowiada organizator. W przypadku wykrycia błędu w którymś z zadań podczas konkursu, może zostać ono unieważnione. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji konkursowej.
 5. W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału nauczyciele, których uczniowie są uczestnikami konkursu.
 6. Konkurs składa się z dziesięciu konkurencji i każda jest punktowana w skali 0-5 (z wyjątkiem szóstej i ostatniej, w której można zdobyć lub stracić od 1-5 pkt.).
 7. O wyniku końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych etapach (w przypadku remisu przewidziana jest dogrywka - seria dwóch pytań po 1 pkt., a w przypadku braku rozstrzygnięcia pytania naprzemienne dla każdej z drużyn; jeśli po wyczerpaniu przygotowanych pytań nadal nie będzie rozstrzygnięcia, kapitanowie drużyn losują kolejność zajmowanych miejsc).
 8. Prowadzony jest ranking szkół biorących udział w konkursie. Za zdobycie pierwszego miejsca szkoła otrzymuje 10 pkt., za drugie miejsce - 9 pkt., za trzecie miejsce - 8 pkt., itd. Ranking oraz wyniki z poszczególnych lat dostępne są na stronie internetowej konkursu.
 9. Uczestnicy i laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 10. Wszelkie wątpliwości wyjaśnia przewodniczący komisji konkursowej, a jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

EUKLIDES
Rejonowy Konkurs Matematyczny EUKLIDES organizowany jest co roku przez Wojciecha Kudlińskiego - nauczyciela matematyki w Zespole Edukacyjnym Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie. Ze wszystkich materiałów dostępnych na stronie (w tym zadań z poprzednich lat) korzystać mogą tylko zalogowani użytkownicy. Warunkiem otrzymania loginu i hasła jest wzięcie przynajmniej raz udziału w konkursie.

Tu odbywa się konkurs:

Copyright © RKM EUKLIDES 2017-2018
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.